neštátne zdravotnícke zariadenie – všeobecná ambulancia pre deti a dorast.
neštátne zdravotnícke zariadenie – všeobecná ambulancia pre deti a dorast.

Probiotiká a ich úloha

Vážení rodičia, milí pacienti,

dovoľujem si ponúknuť do Vašej pozornosti môj článok o probiotikách, ktorý vyšiel v časopise Teória a Prax Farmaceutický laborant.

S pozdravom,

MUDr. Iveta Marinová, MBA, MPH