neštátne zdravotnícke zariadenie – všeobecná ambulancia pre deti a dorast.
neštátne zdravotnícke zariadenie – všeobecná ambulancia pre deti a dorast.

Služby

Prijímame nových pacientov – novorodencov 

Prijímame  nových pacientov  z nášho obvodu:  ulice Fatranská, Fialková, Hronská, Husárska, Inžinierska, Laborecká, Lesnícka, Medická, Obchodná, Obrody, Ondavská, Považská, Poľovnícka, Strážovská, Súľovská, Zuzkin park.

 • Štandardné služby:

  – komplexné služby prvého kontaktu pre deti a mladých dospelých do 28 rokov.
  – pravidelné preventívne prehliadky a očkovanie podľa objednania
  – návštevy novorodencov v domácom prostredí
  – vyšetrenie CRP a glykémie priamo v ambulancii
  – rýchle predoperačné vyšetrenia
  – dostupné odborné a laboratórne vyšetrenia priamo v budove
  – odborné lekárske posudky
  – vypísanie návrhov na kúpeľnú liečbu
  – laktačné poradenstvo

 • Nadštandardné služby:

  – možnosť bezplatného objednania sa na vyšetrenie elektronicky cez túto webovú stránku
  – poradenstvo pred narodením dieťaťa
  – možnosť konzultácií telefonicky a elektronicky
  – návštevná služba doma po predchádzajúcom dohovore
  – konzultácie o zdravej výžive, poradenstvo pri obezite, nechutenstve
  – nastreľovanie náušníc

  – ošetrujeme aj zahraničných pacientov – we speak English
  – poradenstvo v naturálnej medicíne, homeopatii a etikoterapii

Kontakt

Aktuálne informácie

Aktuálny cenník