neštátne zdravotnícke zariadenie – všeobecná ambulancia pre deti a dorast.
neštátne zdravotnícke zariadenie – všeobecná ambulancia pre deti a dorast.

Pitný režim u detí

Dostatok tekutín je pre ľudský organizmus veľmi dôležitý. Zaisťuje dostatočný prísun kyslíka a živín k jednotlivým bunkám, ako aj dobrú funkciu obličiek.  Deti sú na nedostatok tekutín oveľa citlivejšie ako dospelí, preto je dôležité sa starať o to, aby naše deti mali vhodný pitný režim.  Deti potrebujú dostatok vhodných tekutín okrem iného pre svoj rast, trávenie a rozvoj mozgových buniek.

Pri normálnej teplote stráca organizmus dospelého okolo 2 300ml vody za deň (močením sa vylúči 1 400 ml, stolicou 100 ml a potením, dýchaním a kožou okolo 800 ml). V horúcom počasí sa tieto straty vody zvyšujú až na 3 300 ml na deň. Organizmus si vodu vytvára v tele metabolickou činnosťou, – asi 1/3, 2/3 musíme prijať pitím vody a v strave. Je to asi 1 500 – 2 000 ml  denne.

Kvalita prijatých tekutín a najmä ich priebežný príjem v správnom množstve sú základným predpokladom zachovania zdravia, duševnej pohody i fyzickej výkonnosti.

Smäd je relatívne neskorým signálom nedostatku vody, objavuje sa až vtedy, keď je strata tekutín priveľká 1-2 % telesnej hmotnosti. Deti sú obzvlášť zraniteľnou skupinou pokiaľ ide o nedostatok tekutín – dehydratáciu. Už pri strate 2% telesnej vody sa telesný výkon organizmu znižuje, väčšie straty ovplyvňujú psychické funkcie, čo sa môže prejaviť únavou, malátnosť, nepozornosťou, bolesťami hlavy, závratmi  a znížením psychickej výkonnosti až o 20  % (nepozornosť, zhoršenie prospechu a pod.) U najmenších detí vidíme prvé príznaky dehydratácie veľmi rýchlo vo forme zvráskavenej kože a zníženého napätia kože. Treba si všímať suché sliznice, bielo alebo až dohneda povlečený jazyk, ktorý sa lepí na lyžičku. A navyše, na nedostatok tekutín v organizme vášho dieťaťa vás upozornia aj suché plienky (u malých detí ak nemočia 3-4 hodiny, u väčších detí  6-8 hodín).

Najideálnejšou tekutinou pre deti je pitná voda.

Deti v prvých mesiacoch života nepotrebujú dodávať osobitne tekutiny, hlavne ak sú plne dojčené. Výnimku tvoria situácie, kedy je potreba tekutín zvýšená – vysoké vonkajšie teploty nad 25 st.C, horúčka, hnačka a pod. Vodu začíname ponúkať dojčatám až okolo 7-9 mesiaca, keď už prijímajú hustejšie nemliečne prípravky, u detí na umelej mliečnej výžive skôr – okolo 6 mesiaca.  Najvhodnejším nápojom je čistá voda – prevarená alebo balená dojčenská voda ( pre deti do 1 roka). Čaje len v obmedzenom množstve. Počas ochorenia dieťaťa s horúčkou alebo pri hnačkách a vracaní  stúpa celková potreba tekutín.  Pri stavoch spojených s horúčkou alebo pri úpale je potrebné pridať tekutiny navyše. Pravidlo –  na každý  °C  zvýšenia teploty  od normálnej telesnej teploty (37 °C) stúpa potreba tekutín o 20 %. Orientačne  pridať 50 až 100 ml tekutiny jednorázovo.

Sýtená pitná voda s  oxidom uhličitým nie je veľmi vhodná – dráždi žalúdok, prekysľuje organizmus. Stolová pramenitá voda je iba mierne mineralizovaná, je vhodná na pitie aj vo väčšom množstve. Tieto vody však nie sú vhodné pre dojčatá.

K vhodným nápojom patria tiež vodou riedené ovocné a zeleninové šťavy, ako aj nesladené slabé čaje.

Mlieko nie je nápoj ale potravina, nie je vhodné ho piť namiesto vody.

Pozor na minerálne vody, môžu obsahovať vysokú hladinu sodíka. Minerálne vody nesladené, s nízkou hladinou sodíka sa majú konzumovať len v obmedzenom množstve.

Ovocné džúsy by deti mali piť v obmedzenom množstve – 120-150 ml u dojčiat a 350 ml u starších detí.

Nevhodné nápoje pre deti:  ochutené limonády, ochutené minerálne vody, kolové nápoje, nektáre a pod.  Väčšina z nich nemá žiadnu výživovú hodnotu, naopak obsahujú značné množstvá cukru (napr. Coca-cola, 7-up, Sprite  v 300 ml obsahujú viac ako  9 kociek cukru) – pozor na nadváhu, vznik cukrovky,  zubný kaz, zníženie chuti do jedla a pod. Niektoré nápoje sú sladené umelými sladidlami, čo je takisto pre deti nevhodné. Pre deti sú absolútne nevhodné energetické nápoje. Obsahujú nadmerné množstvo cukrov, kofeínu a iných stimulantov, čo môže zapríčiňovať hyperaktivitu detí.  Okrem toho energetické nápoje telo odvodňujú zvýšením diurézy   (močopudný účinok).

Zásady pitného režimu:

  1. Má sa piť rovnomerne v priebehu celého dňa, už od rána
  2. Pitie sa nemá riadiť pocitom smädu – to je už príznak miernej dehydratácie
  3. Má byť zabezpečený prístup detí k pitnej vode aj počas vyučovania a mimoškolských aktivít
  4. Základom pitného režimu je kvalitná pitná voda (príp. nesýtená pramenitá voda)
  5. Pri zvýšenej záťaží sa majú straty priebežne dopĺňať zvýšeným príjmom tekutín s vyváženým obsahom minerálnych látok (napr. rehydratačné roztoky)
  6. Konzumácia silne perlivých vôd sa má obmedziť, ako aj pitie sladených nápojov.

 Potreba vody na deň:

Spracované voľne podľa:

Prof. MUDr. László Kovács: Pitný režim u detí, Pediatria pre prax 2/2008

Mgr. Slávka Mrosková, PhDr. Martina Požonská, PhD.: Pitný režim v prvom roku života dieťaťa, Pediatr. Prax 2011/12(2)