neštátne zdravotnícke zariadenie – všeobecná ambulancia pre deti a dorast.
neštátne zdravotnícke zariadenie – všeobecná ambulancia pre deti a dorast.

Očkovanie

Povinné očkovanie detí a dospelých v roku 2022

A.

Po dosiahnutí 2.mesiaca života očkujeme deti 2 vakcínami proti:

  1. záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej  hepatitíde B a hemofilovej invazívnej infekcii
  2. pneumokokovým invazívnym ochoreniam

Preočkovanie sa realizuje po dosiahnutí 4.10.mesiaca  rovnakými vakcínami.  

B.

Po dosiahnutí 14.mesiaca očkujeme deti proti osýpkam, mumpsu a ružienke.

C.

Po dosiahnutí 4. roku života očkujeme deti proti osýpkam, mumpsu a ružienke.

D.

Po dosiahnutí  5. roku života očkujeme proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne.

E.

Po dosiahnutí 10. roku života očkujeme proti osýpkam, mumpsu a ružienke.

F.

Po dosiahnutí 12. roku života očkujeme proti záškrtu , tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne.

G.

Po dosiahnutí 30. roku života očkujeme proti záškrtu a tetanu. Potom sa vykonáva preočkovanie proti týmto 2 ochoreniam každých 15 rokov.

Očkovacie látky sú hradené zdravotnými poisťovňami.