neštátne zdravotnícke zariadenie – všeobecná ambulancia pre deti a dorast.
neštátne zdravotnícke zariadenie – všeobecná ambulancia pre deti a dorast.

O nás

Lekár:

MUDr. Iveta Marinová, MPH, MBA

Atestácia z pediatrie; Atestácia z klinickej farmakológie, Atestácia z dorastového lekárstva

Sestra:

Zuzana Královská

Všeobecná sestra; Diplomovaný fyzioterapeut

Zmluvné zdravotné poisťovne:

         

Kontakt